Hjem

Kiva er en non-profit organisasjon som baner vei for at du, på en ny og revolusjonerende måte, kan bli med å bekjempe fattigdom ved å låne ut dine penger til gründere i utviklingsland. Gjennom Kiva kan du låne bort så lite som $25 – og ved å gjøre det er du med på å tilføre kapital til den tredje verden, hvor de fleste fattige er sine egne arbeidsgivere. Et lite lån til å kjøpe inn firmarelaterte gjenstander som symaskiner eller kyrkan gi en dramatisk god effekt på levestandarden til gründeren og hans familie, det kan hjelpe dem til å tjene såpass mye at de kommer seg ut av fattigdom. I tillegg vil ansatte i bedriftene nyte godt av investeringer i bedriftene.

Kiva is a non-profit organisation revolutionizing the fight against global poverty by enabling people to connect with and make personal loans to low-income entrepreneurs in the developing world. Through Kiva, anyone can make a direct loan of as little as $25 — and in doing so contribute to a vital influx of capital to the developing world where most of the poor are self-employed entrepreneurs. A small loan to purchase business-related items such as sewing machines or livestock can dramatically improve the life of an entrepreneur and his/her family, thus empowering them to earn their way out of poverty.