Tips for å komme i gang med din egen bedrift

Å ta steget og starte en egen bedrift kan være skremmende, men morsomt. Du kan forvente å gjøre mange tabber på veien, kanskje til og med grove tabber, men i mange tilfeller vil det å sparke i gang gründerdrømmen gi mange gode minner for livet. Det er et faktum at mange nyetablerte foretak ikke overlever, og av nyopprettete foretak i 2013 var det bare 28,4% som overlevde i 2018. Heldigvis finnes det mange ting man kan gjøre for å øke sannsynligheten for suksess, og vi har prøvd å samle noen nyttige tips.

Ha en konkret forretningsplan

Det er mange som går med en gründerspire i magen og mange vage ideer om bedrifter man kan sette i gang. Dessverre er det ikke fullt så enkelt. Det må skapes en konkret forretningsplan som tar for seg hvordan skape økonomisk overskudd, hva slags kompetanse du har og hva som må hentes inn og liknende. Ifølge bloggen Startupsummer kan det også lønne seg å gjøre en markedsanalyse for å se behovet blant befolkningen, hvilke aktører som alt finnes, hvilke produsenter som finnes og liknende. På denne måten blir man mye mer klar for hva enn man har i vente. Her kan det også lønne seg å utarbeide seg blant annet en SWOT- og PESTLE-analyse. Med andre ord, det holder ikke med en idé, du må ha en plan.

Vær realistisk – det går trolig ikke på skinner

Man hører alltid om de som starter en bedrift og det blir en suksess etter kort tid, men dette hører til sjeldenhetene. En av de viktigste tipsene er å være realistisk. DNB Nyheter forteller at mange gründere feiler ved at de ikke har en plan B, stoler blindt på at kundene gjør opp for seg, ikke har en økonomisk buffer og er forberedt på uforutsette utgifter, at man tror man kan ta opp startlån, og til slutt at det vil være lukrativt fra begynnelsen. I virkeligheten tar det i alle fall to-tre år før bedriften er lønnsomt. Før dette blir det gjerne lite lønn tatt ut.

Bilde: Pixabay

Godt innhold på nettsider er viktig

Det kan være vanskelig å skille seg ut og skape konverteringer på en nettside. Før var det vanlig å fange oppmerksomheten til brukeren ved å ha masse innhold på forsiden, men nettsidedesign har de siste årene begynt å ta mer hensyn til målgrupper. Nyhetsaviser som VG setter det nyeste først og uthever gjerne det viktigste slik at man raskt skal kunne oppdatere seg. Tippeselskaper som gjerne har en sportsinteressert målgruppe, tilbyr tippe-tips og sportsrelatert innhold på sin forside. En tredje kategori er sosiale medier slik som Facebook, som i stadig større grad plasserer brukergenerert innhold fra venner på topplasseringen. Dette både skaper oppmerksomhet og engasjement blant brukerne fordi det blir mer personlig.

Fokuser på kundene

Dette knytter seg igjen opp til verdiskapning. Mange som starter en bedrift gjør det i troen om at de har en fantastisk ide, og at denne kan ta dem langt. Det er ofte ikke tilfellet. Mange glemmer at det ikke er viktig hva en selv trenger eller ønsker, men at det er kundens behov som må stå i fokus for å skape en suksessfull bedrift. Dette har særlig blitt tilfelle de siste tiårene, hvor markedsføring har skiftet fra et produktsentrert fokus til et kundesentrert fokus. Over disse årene har man sett at mange bedrifter som ikke klarer å forstå at kunden og hans behov må stå i fokus er dømt til å feile.