Statistikk

Statistikk pr. 19.01.2012

Total verdi av alle lån gitt gjennom Kiva: $278,333,950 (ca. kr. 1.670.003.700)
Antall Kivamedlemmer: 1,075,675
Antall kivamedlemmer som har gitt et lån: 679,629
Antall land som har kivalånegivere: 216
Antall gründere som har fått lån gjenneom Kiva: 713,451
Antall lån gitt via Kiva: 365,154
Prosentandel kivalån som er gitt til kvinnelige gründere: 80.49%
Antall Kiva lokalpartnere (mikrofinansinstitusjoner som Kiva samarbeider med): 146
Anntall land Kiva lokalpartnere finnes i: 60
Tilbakebetalingsrate (alle partnere): 98.93%
Gjennomsnittelig lånebeløp (Dette er gjennomsnittet på lån som er lånt ut til individuelle lånetagere. Noen lån – gruppelån – deles på antall deltagere i gruppen.): $387.01 (ca. kr. 2322)
Gjennomsnittelig lånebeløp pr. kivalånetager: $259.07 (ca. kr. 1554)
Antall lån igjennomsnitt pr.kiva lånegiver: 7.88